બંધ

જાહેરનામું

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

જાહેરનામું
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન – રેલ્વે પ્રોજેક્ટ, ગુજરાત રાજ્ય ૨૦E એસ.ઓ., આણંદ જિલ્લામાં વેસ્ટર્ન સમર્પિત ફ્રેઈટ કોરિડોર. નંબર 522 02/03/2010 જુઓ (5 MB)
નેશનલ હાઇવે ૮ આણંદ જિલ્લાની જમીન સંપાદનની વિગતો 23/12/2015 જુઓ (458 KB)
બુલેટ ટ્રેન આણંદ જિલ્લાની જમીન સંપાદનની વિગતો 16/10/2018 જુઓ (3 MB)