બંધ

વિશ્વ વિકલાંગ દિન નિમિત્તે ખંભાતમાં યોજાયેલ મેગા દિવ્યાંગ સેતુ કેમ્પ

પ્રકાશિત તારીખ : 05/12/2018

Mega Divyang Camp organised in Khambhat.

Mega Divyang Setu Camp, organized in Khambhat on the World Handicapped Day.