બંધ

પ્રવાસન સ્થાનો

ફિલ્ટર:
અમુલ ડેરી
અમુલ ડેરી
કેટેગરી અન્ય

વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સહકારી ડેરી ‘અમુલ’ આણંદની મુખ્ય વિશેષતાઓ પૈકી એક છે. અમૂલ એ ભારતની તેમજ એશિયાની સૌથી મોટી ડેરી છે….

બોચાસણ - સ્વામિનારાયણ મંદિર
સ્વામિનારાયણ મંદિર – બોચાસણ

બોચાસણ વિક્રમ સંવત ૧૩૫૨માં સ્થાપવામાં આવ્યું હોવાનું કહેવાય છે અને તેનું નામ બુચેશ્વર મહાદેવ પરથી પડેલું મનાય છે. ત્યાં રેલવે…