Close

Taluka Development Officer

Taluka Name Name of TDO Code Number Phone Fax
Anand Shri. Mahavirsinh. B. Chavda 02692 241950 241099
Umreth Shri J. L. Patni 02692 278001 278240
Borsad Km. Ripalben Chaudhari 02696 221066 223849
Anklav Shri Dhiren Sonara 02696 282879 282879
Petlad Shri H. J. Nakiya 02697 224017 224794
Sojitra Km. Mihika Parmar 02697 234300 234900
Khambhat Shri R. M. Chaudhari 02698 221345 221127
Tarapur Shri A. H. Dhasura 02698 255343 256005